De vereeniging is er voor waterklerken die op zoek zijn naar bekenden met vergelijkbare kenmerken als allround kennis en flexibiliteit om een breed scala van zeeschepen 24 uur per dag te bedienen.

Wilt u zich aanmelden? Maak dan gebruik van ons aanmeldformulier.

 

Contributie

Contributie wordt privé betaald of via de werkgever (aanvinken wat van toepassing is) Wij maken U er op attent, dat Uw lidmaatschap van de RWV betekent dat U een betalingsverplichting heeft, ook als Uw contributie door Uw werkgever wordt voldaan.

1. Volgens onze statuten dient U 20 jaar en als waterklerk in dienst te zijn. Daarvoor dient U minstens 1 jaar deze functie uitgevoerd te hebben.

2. De contributie bedraagt 125.00 Euro per jaar. U krijgt een factuur privé of rechtstreeks aan uw werkgever.